13. lekce

Dneska jsme si ukázali, jak se používají knihovny od cizích programátoru (v našem případě to byla knihovna pro kresleni na display s názvem Adafruit_SSD1306). Zkusili jsme si několik příkazů z knihovny Adafruit_SSD1306, pomocí kterých jsme velice jednoduše (pár řádků kódu) dokázali zobrazit text i nakreslit caru.

10. lekce

Po dnešní hodině by všichni měli vědět, co je to proměnná a k čemu se dá využít. V příštích hodinách si to budeme opakovat a používat. Všichni si dnes vyzkoušeli napsat podmíněný příkaz if v jednoduchém programu na ovládání dvou motorů. Opět jsme komunikovali po sériové lince a vytvořili jednoduchý drátový ovladač pro základ našeho robota.

8. lekce

Na začátku hodiny jsme zopakovali, jak Arduino zpracovává příkazy, které do něj nahrajeme. Šlo to lépe, než minule, ale pro jistotu jsem všem dal výpis základních příkazů, které by měl každý znát.

Také jsme si připomněli, že dokud na PIN nenastavíme hodnotu HIGH (příkaz digitalWrite(pin, hodnota);), tak v něm nebude elektřina a spotřebič k PINu připojený nebude fungovat. A pokud hodnotu HIGH nastavíme, tak v něm elektřina bude do té doby, dokud nenastavíme hodnotu LOW nebo neodpojíme zdroj napájení.

Celý příspěvek