Bitcore Momentum

3. lekce

O víkendu mi přišel balíček s 5 Arduiny, takže náplň dnešní lekce byla zřejmá: pohrát si s naším prvním mikroprocesorem a pomocí něj rozblikat LEDku. Stáhli jsme si vývojové prostředí z www.arduino.cc a nahráli do vývojové desky první program. Skoro všem se to podařilo a do konce hodiny jsme pak zkoušeli LEDku rozsvěcovat na delší/kratší čas. Celý příspěvek

2. lekce

Dnes jsme navázali na předchozí hodinu a cvičně zapojili jednoduchý obvod s LEDkou. Pak jsme do něj přidali tlačítko a mohli LEDkou blikat. Tento obvod jsme použili k přenášení zpráv morseovou abecedou. Na konci jsem žákům ukázal, jak funguje potenciometr a jak se postupným snižováním odporu dioda zničí. Celý příspěvek

1. lekce

Na druhé hodině jsem žákům rozdal papírky s pokyny k platbě kroužku, které jsem dostal od vedení školy.

V teoretické části jsme si vysvětlili, co to je diagram a jak se značí zdroj napětí, dioda a rezistor. Popsali jsme si baterii jako zdroj napětí a řekli, že elektřina „proudí“ z + do -. Lehce jsme probrali Ohmův zákon, který definuje vztah mezi proudem, napětím a odporem. S jeho pomocí jsme spočítali velikost rezistoru v našem prvním obvodu. Celý příspěvek