Bitcore Momentum

13. lekce

Dneska jsme si ukázali, jak se používají knihovny od cizích programátoru (v našem případě to byla knihovna pro kresleni na display s názvem Adafruit_SSD1306). Zkusili jsme si několik příkazů z knihovny Adafruit_SSD1306, pomocí kterých jsme velice jednoduše (pár řádků kódu) dokázali zobrazit text i nakreslit caru.

10. lekce

Po dnešní hodině by všichni měli vědět, co je to proměnná a k čemu se dá využít. V příštích hodinách si to budeme opakovat a používat. Všichni si dnes vyzkoušeli napsat podmíněný příkaz if v jednoduchém programu na ovládání dvou motorů. Opět jsme komunikovali po sériové lince a vytvořili jednoduchý drátový ovladač pro základ našeho robota.