Bitcore Momentum Online lékárna Lékárna pod strání s nejlepšími cenami v České Republice.

8. lekce

Na začátku hodiny jsme zopakovali, jak Arduino zpracovává příkazy, které do něj nahrajeme. Šlo to lépe, než minule, ale pro jistotu jsem všem dal výpis základních příkazů, které by měl každý znát.

Také jsme si připomněli, že dokud na PIN nenastavíme hodnotu HIGH (příkaz digitalWrite(pin, hodnota);), tak v něm nebude elektřina a spotřebič k PINu připojený nebude fungovat. A pokud hodnotu HIGH nastavíme, tak v něm elektřina bude do té doby, dokud nenastavíme hodnotu LOW nebo neodpojíme zdroj napájení.

Celý příspěvek

3. lekce

O víkendu mi přišel balíček s 5 Arduiny, takže náplň dnešní lekce byla zřejmá: pohrát si s naším prvním mikroprocesorem a pomocí něj rozblikat LEDku. Stáhli jsme si vývojové prostředí z www.arduino.cc a nahráli do vývojové desky první program. Skoro všem se to podařilo a do konce hodiny jsme pak zkoušeli LEDku rozsvěcovat na delší/kratší čas. Celý příspěvek

2. lekce

Dnes jsme navázali na předchozí hodinu a cvičně zapojili jednoduchý obvod s LEDkou. Pak jsme do něj přidali tlačítko a mohli LEDkou blikat. Tento obvod jsme použili k přenášení zpráv morseovou abecedou. Na konci jsem žákům ukázal, jak funguje potenciometr a jak se postupným snižováním odporu dioda zničí. Celý příspěvek

1. lekce

Na druhé hodině jsem žákům rozdal papírky s pokyny k platbě kroužku, které jsem dostal od vedení školy.

V teoretické části jsme si vysvětlili, co to je diagram a jak se značí zdroj napětí, dioda a rezistor. Popsali jsme si baterii jako zdroj napětí a řekli, že elektřina „proudí“ z + do -. Lehce jsme probrali Ohmův zákon, který definuje vztah mezi proudem, napětím a odporem. S jeho pomocí jsme spočítali velikost rezistoru v našem prvním obvodu. Celý příspěvek