Praktický úvod do LaTeXu

Protože už nějaký čas pracuji se sázecím nástrojem LaTeX, rozhodl jsem se pro něj napsat jednoduchý a praktický úvod. Jako ukázku vytvořím jednoduchý dokument, který můžete použít třeba pro svůj semestrální projekt. Bude obsahovat úvodní stranu, obsah, vlastní text (odrážky, tabulky, obrázky) a použitou literaturu.

Výhoda psaní dokumentů v LaTeXu je pro mě v tom, že se nemusím zabývat jakýmkoliv formátováním. Prostě píšu text a ve výsledku dostanu vždy úhledně upravený dokument.

Ukázkový dokument

%Typ dokumentu, v našem případě to bude článek
\documentclass{article}

% Následující tři balíčky pro správné zobrazování češtiny
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}

% Budeme chtít vkládat externí obrázky
\usepackage{graphicx}

% Odsazovat text i u prvního odstavce
\usepackage{indentfirst}

% Používání víceřádkových komentářů
\usepackage{comment}

% Vlastnosti dokumentu
\title{Softwarový nebo výzkumný projekt}
\author{Petr Pošvic}
\date{Únor 2012}

% Seznam vložených souborů, které se opravdu začlení do výsledného
% dokumentu
\includeonly{uvod, podekovani}

\begin{document}

%-------------------------------------------------------------------%
% Úvodní stránka.
%-------------------------------------------------------------------%
\thispagestyle{empty}
\vspace*{20mm}
\begin{center}
 {\large České vysoké učení technické v Praze} \par \medskip
 {\large Fakulta elektrotechnická} \par \medskip
 \vbox to 120mm
 {
  \vspace*
  {\fill}
  {\huge\bfseries Semestrální projekt}
  \par \medskip
  \vspace*
  {\fill}
 }
 \par {\large Petr Pošvic} \par \medskip
\end{center}
\newpage

\tableofcontents
\newpage

%-------------------------------------------------------------------%
% Sekce může mít podsekci a ty další pod sekce. Veškeré číslování
% probíhá automaticky.
%-------------------------------------------------------------------%
\section{Zadání}
Text.

\subsection{Podsekce}
Další text.

\subsubsection{Podsekce}
Ještě nějaký text.

%-------------------------------------------------------------------%
% Pokud jsou v \includeonly (na začátku dokumentu) uvod a
% podekovani, pak budou vloženy obsahy souborů uvod.tex a
% podekovani.tex právě sem.
%
% \label{uvod} je zde proto, že dole v textu je na toto místo
% odkazováno.
%-------------------------------------------------------------------%
\label{uvod}
\include{uvod}
\include{podekovani}

%-------------------------------------------------------------------%
%
%-------------------------------------------------------------------%
\section{Další zajímavosti}
\begin{itemize}
 \item Položka 1
 \item Položka 2
\end{itemize}

Odkaz na něco v kapitole \ref{uvod}. Něco psané \textit{kurzívou}.

%-------------------------------------------------------------------%
% Obrázek ve středu stránky.
%-------------------------------------------------------------------%
\begin{figure}
 \centering
 \includegraphics[width=12cm]{images/communicator.png}
 \caption{Třída pro síťovou komunikaci.}
 \label{fig:communicator}
\end{figure}

%-------------------------------------------------------------------%
% Tabulka.
%-------------------------------------------------------------------%
\begin{tabular}{|l||l|l|l|}

\hline
 {\bf Zápis} & {\bf Název} &
    \multicolumn{2}{c}{\bf Vyjádřeno jinak pro hodnotu 1} \\
\cline{3-4}
       &     & Přesně    & Nepřesně \\
\hline
\hline
 pt & monotypový bod  & 1/72,27 in  & 0,35146 mm;
                     0,93457 dd \\
 pc & pica       & 12 pt    & 4,21752 mm \\
 bp & počítačový bod  & 1/72 in   & 0,35278 mm \\
 dd & Didotův bod   & 1238/1157 pt & 0,376 mm;
                     1,07 pt \\
 cc & Cicero      & 12 dd    & 4,512 mm \\
 in & palec, coul   & 72,27 pt;
             25,4 mm   & \\
 cm & centimetr    & 10 mm    & 28,4528 pt \\
 mm & milimetr     & 1/25,4 in  & 2,84528 pt;
                     2,6591 dd \\
 sp & přesnost \TeX u & 1/65536 =
             $2^{-16}$ pt & $5,36\cdot10^{-9}$ m\\
\cline{3-4}
 em & velikost písma  &
    \multicolumn{2}{l}{výška používaného písma} \vline \\
 ex & výška malého "x" &
    \multicolumn{2}{l|}{aktuální výška malého písmene "x"}\\
\hline

\end{tabular}

%-------------------------------------------------------------------%
% Reference na internetovou stránku i na knihu.
%-------------------------------------------------------------------%
\section{Literatura}
\begin{thebibliography}{9}
 \bibitem{cstug}{\em Dokumentace na serveru sdružení CSTUG} \\
 \texttt{http://www.cstug.cz/}
 \bibitem{dtp}{\em Gunderloy, M.:} {\bf Z kodéra vývojářem} \\
 Computer Press a.s, Brno~2007
\end{thebibliography}

\end{document}

Doporučení:

Psaní dokumentu v LaTeXu je velmi vhodné spojit s nějakým verzovacím systémem, např. Subversion nebo Git. Máte tak k dispozici plnou historii průběhu své práce a navíc zálohovanou v nějakém vzdáleném repozitáři.

Kde čerpat další informace:

http://www.root.cz/serialy/jak-na-latex/

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog se štítky a jeho autorem je Petr Pošvic. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *