Nasazení Redmine

Nainstalovat webový server Apache (+ potřebné moduly), databázi MySQL a samotný Redmine verzi 1.0.1 (vše obsahuje oficiální repozitář Debian Squeeze). Je třeba mít nainstalovaný i Apache modul ssl a certifikát ke svému serveru, pokud chcete Redmine provozovat přes zabezpečené https.

apt-get install apache2 libapache2-mod-passenger libapache2-mod-fcgid mysql-server redmine redmine-mysql

Nastavit Apache, aby požadavek na zabezpečené připojení serveru redmine.posvic.cz směroval na nainstalovaný Redmine. Je nutné nastavit v DNS záznamech směrování domény redmine.posvic.cz na server, kde běží Apache.

<Virtualhost *:443>
 SSLEngine on
 SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/posvic.cz.crt
 SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/posvic.cz.key

 ServerName redmine.posvic.cz
 ServerAdmin petr@posvic.cz
 DocumentRoot /var/www/posvic_cz/ssl/redmine.posvic.cz/public
 ErrorLog /var/log/redmine_error_log

 MaxRequestLen 20971520

 <Directory /var/www/posvic_cz/ssl/redmine.posvic.cz/public>
  Options Indexes ExecCGI FollowSymLinks MultiViews
  Order allow,deny
  Allow from all
  AllowOverride all
 </Directory>
</Virtualhost>

Při instalaci zvolte MySQL databázi a nechte instalátor, ať ji vytvoří. Bude přidán uživatel admin s heslem admin, přes kterého se můžete přihlásit. Nezapomeňte mu změnit přihlašovací údaje!

Chybně zobrazovaná čeština

Stalo se mi, že při vkládání dat do databáze se pak znaky ě, č, ř zobrazovaly jako otazníky. Zkoušel jsem změnit nastavení kódování v databázi, ale marně. Nakonec pomohlo smazat celou databázi redmine_default a opět ji ručně vytvořit:

mysql -u root -p -e "drop database redmine_default;"
mysql -u root -p -e "create database redmine_default character set utf8;"

rake generate_session_store
RAILS_ENV=production rake db:migrate
RAILS_ENV=production rake redmine:load_default_data

Také je možné, že se místo různých hodnot (čas, počet, …) zobrazují slova ve zdvojených složených závorkách, např. {{count}}. Může to nastat po aktualizaci. Řešením může být nainstalování staršího gemu pro internacionalizaci a odinstalování staršího:

#gem install i18n -v=0.4.2
#gem uninstall i18n -v=0.5.0

Jaký jazykový gem máte momentálně nainstalovaný zjistíte příkazem:

gem list -d i18n

Git repozitář

V Redmine v nastavení repozitáře projektu zvolit Git a nastavit cestu na lokální repozitář /home/git-repo/MyProject.git. Pak vytvořit prázdný repozitář v zadaném umístění:

git init --bare /home/git-repo/MyProject.git

Pokud se v Redmine nezobrazí obsah repozitáře, je třeba repozitář naplnit nějakými daty (NAZEV je vaše pojmenování vzdáleného repozitáře, hodí se např. název serveru):

git clone /home/git-repo/MyProject.git
cd MyProject
git remote add NAZEV /home/git-repo/MyProject.git
echo "ahoj" > pokus_smazat.txt
git commit -am "Pokusna zmena projektu"
git push NAZEV master

Poznámka: Před prvním commitem je vhodné nastavit globální proměnné gitu. Pokud nastavené nejsou, git na to upozorní sám:

git config --global user.name "Petr Pošvic"
git config --global user.email petr@posvic.cz
Příspěvek byl publikován v rubrice Blog se štítky , a jeho autorem je Petr Pošvic. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *