GPS modul Ublox Neo-6m a Arduino

K mému Arduinu jsem si sehnal GPS modul Ublox Neo-6M. Bohužel, s knihovnou TinyGPS ani TinyGPSPlus si nerozumí (knihovna nedokáže dekódovat data z modulu). Proto jsem si napsal vlastní obslužný kód, který zobrazuje všechny dostupné informace.

Pro každou injekci je zvolena individuální dávka, která vyvolá erekci trvající Jaké zvolit Tadalafil dávkování pro vaše potřeby? maximálně hodinu. Jelikož je použitá jehla velmi tenká, je bolest v místě vpichu malá. Injekce lze podávat samostatně.

Zeměpisná šířka a délka přicházejí ve formátu „DDMM.MMMMM“. Parsování provádím tak, že načtu část před desetinnou tečkou. Stupně získám celočíselným dělením DDMM / 100. Minuty jsou zbytek po celočíselném dělení DDMM % 100. K celým minutám přičtu část za desetinnou tečkou převedenou na „0.MMMMM“ (MMMMM / 100000).

Pro převod stupňového formátu do decimálního slouží vzorec DEC = DEGREE + MINUTES / 60 + SECONDS / 3600. Minuty máme v desetinném tvaru, takže je stačí vydělit 60 a přičíst ke stupňům.

Protože funkce Serial.print() zobrazuje pouze 2 desetinná místa, rozhodl jsem se výsledek vynásobit 1000. Pokud se zobrazí číslo 49163.69, víme, že se ve skutečnosti jedná o 49.16369.

#include "SoftwareSerial.h"

#define GPS_RX_PIN 7
#define GPS_TX_PIN 6

#define BUFFSIZ 90

char buffer[BUFFSIZ];
char buffidx;
char *parseptr;
uint32_t latitude, longitude;

SoftwareSerial gpsSerial(GPS_RX_PIN, GPS_TX_PIN);

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 gpsSerial.begin(9600);
}

void loop() {
 uint32_t tmp;
 
 if (gpsSerial.available() > 0) {
  readline();
  if (strncmp(buffer, "$GPRMC", 6) == 0) {
 
   // Time
   parseptr = buffer + 7;
   tmp = parsedecimal(parseptr);
   Serial.print(tmp / 10000);
   Serial.print(":");
   Serial.print((tmp / 100) % 100);
   Serial.print(":");
   Serial.print(tmp % 100);

   // Status
   parseptr = strchr(parseptr, ',') + 1;
   Serial.print(" ");
   Serial.print(parseptr[0]);
   Serial.print(" ");
   
   // Latitude
   parseptr += 2;
   latitude = parsedecimal(parseptr);
   if (latitude != 0) {
    parseptr = strchr(parseptr, '.') + 1;
    Serial.print(((latitude / 100) + (((latitude % 100) + (parsedecimal(parseptr) / 100000.0)) / 60.0)) * 1000);
   }
   parseptr = strchr(parseptr, ',') + 1;
   if (parseptr[0] != ',') {
    // Serial.print(parseptr[0]);
   }
   Serial.print("x10^3 ");
   
   // Longitude
   parseptr = strchr(parseptr, ',') + 1;
   longitude = parsedecimal(parseptr);
   if (longitude != 0) {
    parseptr = strchr(parseptr, '.') + 1;
    Serial.print(((longitude / 100) + (((longitude % 100) + (parsedecimal(parseptr) / 100000.0)) / 60.0)) * 1000);
   }
   parseptr = strchr(parseptr, ',') + 1;
   if (parseptr[0] != ',') {
    // Serial.print(parseptr[0]);
   }
   Serial.print("x10^3 ");
   
   // Groundspeed
   parseptr = strchr(parseptr, ',') + 1;
   Serial.print(parsedecimal(parseptr));
   Serial.print(" ");
 
   // Track angle
   parseptr = strchr(parseptr, ',') + 1;
   Serial.print(parsedecimal(parseptr));
   Serial.print(" ");
   
   // Date
   parseptr = strchr(parseptr, ',') + 1;
   tmp = parsedecimal(parseptr); 
   Serial.print(tmp / 10000);
   Serial.print("/");
   Serial.print((tmp / 100) % 100);
   Serial.print("/");
   Serial.print(tmp % 100);
   
   Serial.println();
  } else {
   // Serial.println("waiting...");
  }
 } else {
  Serial.println("unavaliable");
 }
}

uint32_t parsedecimal(char *str) {
 uint32_t d = 0;
 
 while (str[0] != 0) {
  if ((str[0] > '9') || (str[0] < '0')) {
   return d;
  }

  d *= 10;
  d += str[0] - '0';
  str++;
 }

 return d;
}

void readline(void) {
 char c;
 buffidx = 0;

 while (1) {
   c = gpsSerial.read();
   if (c == -1) {
    continue;
   }

   if (c == '\n') {
    continue;
   }

   if ((buffidx == BUFFSIZ-1) || (c == '\r')) {
    buffer[buffidx] = 0;
    return;
   }

   buffer[buffidx++]= c;
 }
}

Inspirace na webu http://forum.arduino.cc/.