GPS modul Ublox Neo-6m a Arduino

K mému Arduinu jsem si sehnal GPS modul Ublox Neo-6M. Bohužel, s knihovnou TinyGPS ani TinyGPSPlus si nerozumí (knihovna nedokáže dekódovat data z modulu). Proto jsem si napsal vlastní obslužný kód, který zobrazuje všechny dostupné informace.

Zeměpisná šířka a délka přicházejí ve formátu „DDMM.MMMMM“. Parsování provádím tak, že načtu část před desetinnou tečkou. Stupně získám celočíselným dělením DDMM / 100. Minuty jsou zbytek po celočíselném dělení DDMM % 100. K celým minutám přičtu část za desetinnou tečkou převedenou na „0.MMMMM“ (MMMMM / 100000).

Pro převod stupňového formátu do decimálního slouží vzorec DEC = DEGREE + MINUTES / 60 + SECONDS / 3600. Minuty máme v desetinném tvaru, takže je stačí vydělit 60 a přičíst ke stupňům.

Protože funkce Serial.print() zobrazuje pouze 2 desetinná místa, rozhodl jsem se výsledek vynásobit 1000. Pokud se zobrazí číslo 49163.69, víme, že se ve skutečnosti jedná o 49.16369.

#include "SoftwareSerial.h"

#define GPS_RX_PIN 7
#define GPS_TX_PIN 6

#define BUFFSIZ 90

char buffer[BUFFSIZ];
char buffidx;
char *parseptr;
uint32_t latitude, longitude;

SoftwareSerial gpsSerial(GPS_RX_PIN, GPS_TX_PIN);

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 gpsSerial.begin(9600);
}

void loop() {
 uint32_t tmp;
 
 if (gpsSerial.available() > 0) {
  readline();
  if (strncmp(buffer, "$GPRMC", 6) == 0) {
 
   // Time
   parseptr = buffer + 7;
   tmp = parsedecimal(parseptr);
   Serial.print(tmp / 10000);
   Serial.print(":");
   Serial.print((tmp / 100) % 100);
   Serial.print(":");
   Serial.print(tmp % 100);

   // Status
   parseptr = strchr(parseptr, ',') + 1;
   Serial.print(" ");
   Serial.print(parseptr[0]);
   Serial.print(" ");
   
   // Latitude
   parseptr += 2;
   latitude = parsedecimal(parseptr);
   if (latitude != 0) {
    parseptr = strchr(parseptr, '.') + 1;
    Serial.print(((latitude / 100) + (((latitude % 100) + (parsedecimal(parseptr) / 100000.0)) / 60.0)) * 1000);
   }
   parseptr = strchr(parseptr, ',') + 1;
   if (parseptr[0] != ',') {
    // Serial.print(parseptr[0]);
   }
   Serial.print("x10^3 ");
   
   // Longitude
   parseptr = strchr(parseptr, ',') + 1;
   longitude = parsedecimal(parseptr);
   if (longitude != 0) {
    parseptr = strchr(parseptr, '.') + 1;
    Serial.print(((longitude / 100) + (((longitude % 100) + (parsedecimal(parseptr) / 100000.0)) / 60.0)) * 1000);
   }
   parseptr = strchr(parseptr, ',') + 1;
   if (parseptr[0] != ',') {
    // Serial.print(parseptr[0]);
   }
   Serial.print("x10^3 ");
   
   // Groundspeed
   parseptr = strchr(parseptr, ',') + 1;
   Serial.print(parsedecimal(parseptr));
   Serial.print(" ");
 
   // Track angle
   parseptr = strchr(parseptr, ',') + 1;
   Serial.print(parsedecimal(parseptr));
   Serial.print(" ");
   
   // Date
   parseptr = strchr(parseptr, ',') + 1;
   tmp = parsedecimal(parseptr); 
   Serial.print(tmp / 10000);
   Serial.print("/");
   Serial.print((tmp / 100) % 100);
   Serial.print("/");
   Serial.print(tmp % 100);
   
   Serial.println();
  } else {
   // Serial.println("waiting...");
  }
 } else {
  Serial.println("unavaliable");
 }
}

uint32_t parsedecimal(char *str) {
 uint32_t d = 0;
 
 while (str[0] != 0) {
  if ((str[0] > '9') || (str[0] < '0')) {
   return d;
  }

  d *= 10;
  d += str[0] - '0';
  str++;
 }

 return d;
}

void readline(void) {
 char c;
 buffidx = 0;

 while (1) {
   c = gpsSerial.read();
   if (c == -1) {
    continue;
   }

   if (c == '\n') {
    continue;
   }

   if ((buffidx == BUFFSIZ-1) || (c == '\r')) {
    buffer[buffidx] = 0;
    return;
   }

   buffer[buffidx++]= c;
 }
}

Inspirace na webu http://forum.arduino.cc/.