Avi to Android

Operační systém Android nedokáže přehrávat všechny rozšířené formáty video souborů. Proto jsem vytvořil skript, který zkonvertuje zadaný .avi soubor do formátu, který dokáže Android bez problémů přehrát. Pokud je skriptu zadán adresář, dokáže v něm vyhledat všechny .avi soubory a bez zásahu uživatele je zkonvertovat. Hodí se to v případě, že máte svůj oblíbený seriál a chtěli byste zkonvertovat všechny jeho díly.

#!/bin/bash

#V zadanem adresari nalezne vsechna avi videa a prekonvertuje je
#do 3gp. Pokud neni zadan adresar, ale soubor, zkonvertuje ten.

RES="720x480"
FORMAT="mp4"

if [ $# -ne 1 ]; then
 echo "Pouziti: avi23gp.sh [adresar | soubor]"
 exit 1
fi

#If SIGINT then skip all remainings
BREAK=0
trap 'BREAK=1' SIGINT

WHAT=$1

#Convert video file to 3gp 
function convert() {

 if [ $BREAK == 1 ]; then
  return
 fi

 if [ $# -ne 1 ]; then
  echo "Use: convert /path/to/file.avi"
  return
 fi

 if [ -e "$1.$FORMAT" ]; then
  echo "File $1.$FORMAT already exists! Skip.";
  return
 fi

 #ffmpeg -y -i $1 -vcodec mpeg4 -s $RES -r 15 -b 700k -acodec aac -strict experimental -ac 2 -ar 32000 -ab 64k -f $FORMAT "$1.$FORMAT"
 ffmpeg -i "$1" -s 480x320 -vcodec mpeg4 -acodec aac -strict experimental -ac 1 -ar 16000 -r 13 -ab 32000 -aspect 3:2 "$1.$FORMAT"
}

#Parameter is single file
if [ -f $WHAT ]; then
 convert "$WHAT"

#Parameter is directory
elif [ -d $WHAT ]; then

 #Remove last / if exists
 WHAT=`echo "$WHAT" | sed 's/\/$//'`

 for FILE in $WHAT/*[aA][vV][iI]; do
  convert "$FILE"
 done

fi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *